informace k objednávce

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti:
 
Při vstupu do provozovny je podle usnesení vlády č.423 nezbytné se prokázat jedním z těchto dokumentů:

Potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa - platnost 72 hodin od provedení.

Potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa - platnost 7 dní od provedení.

Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo déle než 90 dní.

Potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami).

Certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od poslední dávky uběhlo více než 14 dní.

 

V provozovně dále platí:

Vstup a pohyb v prostorech provozovny je povolen pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor FFP2 a vyšší).

Použití připravené desinfekce na ruce při vstupu.

Není možný doprovod.

Je nutné dodržovat pauzy na desinfekci mezi klienty, proto prosím na objednaný čas přijďte přesně (+/- 5 min).

 
Podle mimořádného opatření vlády č.423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat stanovené údaje po dobu nezbytně nutnou, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsme povinni stanovené údaje předat oprávněné osobě.